Välkommen till Skåne Nordost!

Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i södra Sverige.

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm

Städerna Kristianstad och Hässleholm är tillsammans en regional tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Tillväxtmotorn är viktig för Sydsverige och dess arbetsmarknadsregioner både inom och utanför Skånes gränser. Här finns attraktiva bostäder, konkurrenskraftigt näringsliv, hög servicegrad och unika natur- och kulturupplevelser.

Sveriges Bästa Näringslivsdag 2022!

Tack alla som bidrog till att Sveriges Bästa Näringslivsdag 2022 den 9 maj 2022 blev så lyckad! Nu ser vi fram emot Sveriges Bästa Näringslivsdag 2023!

Näringsliv

Näringsliv

Skåne Nordost arbetar för att ge goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och man ska mötas av en positiv attityd till företagande. En stark innovationskraft och en satsning på destinationsutveckling ska stärka företagens utveckling och förmåga att möta framtiden.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad, kompetensutveckling och kompetensförsörjning omfattar utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Inom detta område arbetar vi med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplanering och infrastruktur som är gemensamma för Skåne Nordost. Det övergripande syftet är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som plats att bo och verka inom och underlätta resande in och ut ur vårt geografiska område.