Sveriges Bästa Näringslivsdag 2019

Tack till alla utställare, huvudtalare och besökare som bidrog till att skapa Sveriges Bästa Näringslivsdag 2019!

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm

Städerna Kristianstad och Hässleholm ska tillsammans utgöra en regional kärna som har både en sysselsättnings- och en befolkningstillväxt som är högre än Skånegenomsnittet och som därmed gör städerna till den tillväxtmotor regionen så väl behöver.

Kalendarium

SE FLER HÄNDELSER
Näringsliv

Näringsliv

Skåne Nordost arbetar för att ge goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och man ska mötas av en positiv attityd till företagande. En stark innovationskraft ska stärka företagens utveckling och förmåga att möta framtiden.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad och kompetensutveckling omfattar utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Inom detta område arbetar vi med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplanering och infrastruktur som är gemensamma för Skåne Nordost. Det övergripande syftet är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som plats att bo och verka inom och underlätta resande in och ut ur vårt geografiska område.

Tillväxtmotorn

Tillväxtmotorn

Kristianstad och Hässleholm är regionala kärnor som genom ökad samverkan kommer att utvecklas till en gemensam regional tillväxtmotor. Målet är att kommunerna i Skåne Nordost ska ha både en sysselsättnings- och en befolkningstillväxt som är högre än genomsnittet i Skåne.

Skåne Nordost i korthet

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad +Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne där fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete.

Varje kommun arbetar med dessa frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt.

Antal anställda i 17 538 företag

  • Enmansföretagare - 12 299 st
  • 1-4 anställda - 3 860 st
  • 5-9 anställda - 684 st
  • 10-49 anställda - 601 st
  • 50-499 anställda - 91 st
  • 500-999 anställda - 3 st

Skåne Nordost i sociala medier