Välkommen till Skåne Nordost!

Tillsammans når vi längre.

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm

Städerna Kristianstad och Hässleholm är tillsammans en regional tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Tillväxtmotorn är viktig för Sydsverige och dess arbetsmarknadsregioner både inom och utanför Skånes gränser. Här finns attraktiva bostäder, konkurrenskraftigt näringsliv, hög servicegrad och unika natur- och kulturupplevelser.

Sveriges Bästa Näringslivsdag 2021!

Vi planerar nu inför Sveriges Bästa Näringslivsdag 2021 som vi hoppas kunna genomföra den 13 september 2021! Var rädda om er!

Näringsliv

Näringsliv

Skåne Nordost arbetar för att ge goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och man ska mötas av en positiv attityd till företagande. En stark innovationskraft och en satsning på destinationsutveckling ska stärka företagens utveckling och förmåga att möta framtiden.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad, kompetensutveckling och kompetensförsörjning omfattar utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Inom detta område arbetar vi med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplanering och infrastruktur som är gemensamma för Skåne Nordost. Det övergripande syftet är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som plats att bo och verka inom och underlätta resande in och ut ur vårt geografiska område.