Arbetsmarknad

Arbetsmarknad och kompetensutveckling omfattar utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder.

Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar. Vi försöker också på olika sätt möta de behov av arbetskraft som företagen och den offentliga sektorn har. Arbetet bedrivs inom områden som lärcentra, arbetsmarknad, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Målgruppen är både enskilda individer, företag och offentlig verksamhet i nordöstra Skåne. Bland de aktiviter som prioriteras under 2016 för att höja utbildningsnivån och öka sysselsättningen kan följande nämnas:

  • Tillgängliggörande av högre utbildning genom exempelvis Lärcentrum
  • Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar och YrkesVux för att skapa förutsättningar för ett relevant och brett utbud av utbildningar av hög kvalitet.