NANA

NANA - Nyanlända Akademiker Närmare Arbetsmarknaden - är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och bedrivs i bred samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden

NANA:s målsättning är att

-          Tillvarata nyanländas kompetens

-          Förbättra anställningsbarhet för nyanlända akademiker

-          Verka för en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad i regionen

-          Skapa attitydförändringar i samhället 

 

Projektet pågår fram till januari 2020 och projektets målgrupper är nyanlända akademiker och företag/näringsliv.