Företag

NANA vänder sig också till företagen och näringslivet i Skåne Nordost. Effekter som projektet vill skapa är attitydförändringar.

NANA erbjuder en kompetensbank där ditt företag kan hitta efterfrågad kompetens. Genom NANA möter du nyanlända akademiker med erfarenhet och kompetens inom olika yrkesområden.

Hittar ditt företag “ nya lösningar för kompetensförsörjning”, ser ditt företag “mångfald och jämställdhet som en tillgång”, är ditt företag ”villiga att delta i ett nätverk som bidrar till attitydförändringar”?

Välkommen att delta i NANA: s företagsnätverk. Du erbjuds seminarium, frukost- och/eller lunchmöten och vårt nyhetsbrev med information om aktuell kompetens som finns inom projektet.

Anmäl ditt företag via e-post till någon av kontaktpersonerna.