Framtidens ledare

Den kommungemensamma utbildningen "Framtidens ledare" är under omarbetning. Ny information kommer läggas ut under början av 2019.