Riktlinjer för tentamen

Vi samarbetar inom Skåne Nordost när det gäller tentamensskrivningar på Lärcentrum.

Våra gemensamma riktlinjer gällande tentamen är följande:

  • Vi erbjuder möjlighet till tentamen på vardagar och lördagar för studerande som bor i någon av våra kommuner. 
  • Tentamen erbjuds inte på söndagar och helgdagar. 
  • Ingen kostnad tas ut från den studerande.
  • Studenter utanför Skåne Nordost erbjuds tentamen på tider där det redan genomförs en tentamen för kommunmedborgare.
  • Anmälan till tentamen på Lärcentrum bör göras senast 14 dagar före tentamenstillfället till respektive Lärcentrum.