Lärlingsakademin

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier. Utbildningen har visat sig vara framgångsrik med en mycket hög andel elever i arbete efter avslutad utbildning.

Lärlingsakademin Skåne Nordost 1.0 var ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Nordöstra Skåne och Arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag. De deltagande kommunerna var Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Olofström och Sölvesborg.  Vid projektets slut hade 75 procent av ungdomarna kommit i arbete direkt efter avslutad utbildning. Efter ytterligare några månader hade 92 procent av deltagarna kommit i arbete. Lärlingsakademin lever kvar i Skåne Nordosts regi även efter projektets avslut.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost 2.0 ska 234 elever delta. Idag är det ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner i Nordöstra Skåne, Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge samt arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag.  Projektet pågår fram till den 30 juni 2018 och höjd åldersgräns för sökande deltagare upp till 29 år.

Läs mer på Lärlingsakademins egen hemsida