Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasialutbildningsform som är CSN-berättigad. Vid den senaste redovisningen för statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, hade 93% arbete ett år efter examen(2017). En mycket hög siffra och de senaste åren kan man säga att 9 av 10 har arbete efter en examen på yrkeshögskolan. I Skåne Nordost kan du studera YH-utbildningar i Hässleholm, Kristianstad, Olofström och Osby.

Utbildningar som svarar mot dina behov

Yrkeshögskoleutbildning är en av de viktigaste resurserna för att tillgodose arbetslivet med rätt arbetskraft. Utbildningarna som är specialframtagna tillsammans med representanter för arbetslivet siktar direkt på företagens behov.

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att engagera dig i utbildningarna. Om du som företag satsar din tid i utbildningsinsatsen så får du rätt utbildad personal, nätverk med andra företag i samma bransch och region och en hel del glädje på vägen.

Arbetslivet styr utbildningen

För att säkerställa att våra utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet, drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp, vara föreläsare och erbjuda praktikplats för LiA, Lärande i arbete.

Praktik utgör en stor del av utbildningstiden

En viktig del av de studerandes utbildning är den stora del som består av LiA, lärande i arbete. LiA är ett arbetsplatsförlagt utbildningsmoment med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.

Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaper utbildningen ger. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studerande som arbetsgivare.