Länkar till utbildningar

Nedan finner du länkar till de utbildningssamordnare som finns i nordöstra Skåne, samt länk till Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) hemsidan där du kan läsa om hur antagningsprocessen går till, vilka regler man måste förhålla sig till, vilka utbildningar som finns etc. Om har du frågor om en specifik utbildning går det bra att kontakta utbildningssamordnaren direkt. Kontaktuppgifter finns på respektive hemsida.

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Hässleholm/Olofström            

Kristianstad

Osby