Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Kommunerna i Skåne Nordost samverkar inom vuxenutbildningen och nedan finns de olika utbildningarna. Du ansöker hos din hemkommun där du även kan få mer information kring utbildningarna, studiefinansiering med mera. Du kan kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer. Inom kort kommer även de olika utbildningarna finnas tillgängliga på denna sidan.