Praktik hos oss

EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt erbjuder varje termin praktik till en student på eftergymnasial utbildning med inriktning mot EU. Praktiken är på heltid och delas mellan de båda kontoren.

Som praktikant får du delta i det dagliga arbetet och bland annat:

 • delta i projektrådgivning
 • delta i pågående projekt
 • omvärldsbevakning
 • hjälpa till att arrangera föreläsningar
 • hjälpa till att bedriva ett aktivt arbete mot allmänheten för att väcka EU-intresse och uppmuntra till debatt om EU-frågor
 • eventuellt ta ansvar för mindre projekt
 • ta fram nyhetsbrev, uppdatera LinkedIn-sidan och vår webb

Det är även möjligt att du har en uppgift med dig från din utbildning, exempelvis ett uppsatsarbete. Den som ska praktisera hos oss bör självklart vara intresserad av EU/internationella frågor men bör även vara social, ta egna initiativ och klara av att arbeta självständigt.

EU-kontor Skåne Nordost arbetar för nio kommuner i nordöstra Skåne och Småland. Europa Direkt arbetar för åtta kommuner i Skåne Nordost. Praktiken är förlagt till kontoret i Hässleholm men resor inom framförallt Skåne och ibland inom resten av Sverige förekommer.

Hur du ansöker

 • Maila oss CV och personligt brev
 • Vi ser helst att praktikperioden är på en termin.


Ansökan till praktik på vårterminen har i regel deadline i mitten av november. Ansökan till praktik på höstterminen har i regel deadline i mitten av april.

När ansökningstiden har gått ut kallar vi 3-5 personer på intervju. Besked ges till samtliga som har sökt när vi är klara med ansökningsprocessen.

För mer information kontakta:

Anna Josefsson, EU-kontor Skåne Nordost, anna.josefsson@skanenordost.se, 0734-253746

 

Europa Direkt Hässleholm
Europa Direkt Hässleholm är en del av EU-kommissionens nätverk av informationskontor med allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp.

Exempel på uppgifter:

 • svara på allmänhetens frågor om EU
 • sprida lättförståelig information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
 • främja den lokala och regionala debatten kring EU-frågor
 • ge möjlighet för invånarna att tycka till om EU:s politik

För mer information kontakta:

Freja Hagsund, Europa Direkt Hässleholm, freja.hagsund@hassleholm.se, 0721-936055