Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler.

I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Skåne Nordost och dess kommuner arbetar tätt tillsammans med Krinova kopplat till företagsutveckling och innovation, bland annat genom projektet TÖS, Tillväxt Östra Skåne, där 12 kommuner i östra Skåne ingår.

Läs mer på Krinovas hemsida