Skåne Nordost i Almedalen

Skåne Nordost deltog första gången i Almedalen 2017. Med fokus på vad som utmärker oss och hur vi arbetar med våra utmaningar, presenterade vi det unika arbetssätt som Krinova Incubator & Science Park använder, samt hur vi framgångsrikt arbetar för att höja ungas sysselsättningsgrad- och utbildningsnivå. Vi är en del av Öresundshuset.

"Sju röster för Skolrevolution" var Öresundshusets mest visade seminarium 2017. På ett utelämnande sätt berättade sju unga om sin väg från utanförskap tillbaka till en ljus framtid. Krinova, under ledning av Johan Wester, diskuterade och debatterade tillsammans med företag inom branschen "Kan gränslöst innovationsarbete ge nytändning för livsmedelsbranschen"?

Vårt deltagande avslutades med ett s k Pitchmaraton där unga entreprenörer fick sin chans att presentera sina spännande, utmanande och innovativa idéer på ett annorlunda sätt. Under Almedalen lovade vi att ta hem våra seminarium vilket vi gjort till bland annat Sveriges Bästa Näringslivsdag och slutmanifestationen för projektet Tusen Röster.

Vi kommer att delta i Almedalen även 2018 med två seminarier torsdagen den 5 juli. Mer information kommer löpande.