En gemensam process för den utländska marknaden

Besöksnäringen är världens fjärde snabbast växande bransch och efterfrågan är stor på det vi har att erbjuda i nordöstra Skåne. Outdooraktiviteter, mat och dryck samt kultur är områden som den utländske resenären lockas av. Skåne Nordost arbetar sedan hösten 2015 tillsammans med Tourism i Skåne, Svedest och framförallt besöksnäringens företag för att stärka oss som destination.

Under drygt 2 år har vi arbeta  tillsammans med ett 30-tal utvalda företag från vårt område och ungefär lika många från andra östra kommuner i Skåne, i en s k "Tematiserat destinationsutvecklingsprocess". Syftet med processen var att utveckla och ta fram produkter som kan användas för den utländska marknaden. Målet i sin helhet är att stärka besöksnäringen, öka företagens tillväxt samt skapa fler arbetstillfällen inom branschen. Vi vet att besöksnäringen erbjuder många unga sitt första jobb varför det är betydelsefullt för att vi ska kunna bidra till vårt huvudmål "Fler i arbete".

Arbete går nu vidare i ett kommunövergripande samarbete mellan våra sex kommuner där vi gemensam arbetar kring offentliga leveranser, värdskap, omvärldsanalyser, marknadsföring och kommunikation samt destinationsutveckling övergripande. Liksom tidigare sker detta i tätt samarbete med företagen inom området samt Tourism in Skåne med målet att öka antalet gästnätter och omsättningen.

Länk till: Strategisk plattform för destinationsutveckling i nordöstra Skåne.