Förenkla Helt Enkelt

Det ska vara lätt att vara företagare i våra sex kommuner. Via Förenkla Helt Enkelt arbetar vi systematiskt och tillsammans för att förenkla vår hantering av företagens ärenden.

Genom benchmarking, förenklande åtgärder, kommunikation och i vissa av våra kommuner s k lots-funktioner, vill vi vara de bästa kommunerna i Sverige på företagsservice. I SKLs senaste Insikts-mätning hamnade tre av våra sex kommuner på topp fem i rankingen för företagsservice. Vi fortsätter vårt arbete för att förenkla!