Tillväxt Östra Skåne - TÖS

Skåne Nordost har i samarbete med Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Höörs kommun, samt ett antal andra samarbetspartners, beviljats 17,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för en satsning för ökad tillväxt tillsammans med regionens företag. Från projektets start 1 april 2017 och under 3 år framöver ges dryga 100 företag och ca 1500 medarbetare möjlighet att arbeta med att stärka företagens kompetens och innovationsförmåga för ökad tillväxt.

För det enskilda företaget finns det många utmaningar för att växa, utvecklas och klara sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi vet att tillväxten hos företagen i t ex nordöstra Skåne är bra - bättre än i andra delar av Skåne. Handelskammaren har visat att för att våra företag i östra Skåne ska fortsätta växa och klara framtiden, behöver de förbättra sin förmåga till strategiskt innovationsarbete och öka sin internationalisering. Inom en överskådlig framtid vet vi också att vi kommer att ha en arbetskraftsbrist som vi behöver lösa. Projektet TÖS har som övergripande mål att öka sysselsättningen, tillväxten samt bidra till förmågan till innovation och internationalisering i våra företag.

 

Läs mer om projektet på länken: http://www.töskompetens.se/

Bild på intressenter TÖS