Om Skåne Nordost

Skåne Nordost är en samarbetskommitté bestående av sex kommuner belägna i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa aktörer - nationellt, regionalt och delregionalt.

Tillsammans skapar kommunerna i Skåne Nordost en regiondel i Skåne som erbjuder god livskvalitet, attraktiva arbetsgivare, livskraftiga företag, en växande besöksnäring samt studiemiljöer som rustar människor för ett livslångt lärande! 

Skåne Nordosts verksamhet leds från Skåne Nordost-kontoret i Kristianstad. Skåne Nordost har även ett EU-kontor som geografiskt är placerat i Hässleholm.

Inom vissa områden, t ex när det gäller EU-kontorets verksamhet, YH-utbildning och i särskilda projekt, är samarbetet utvidgat till att omfatta kommuner utöver de kommuner som ingår i Skåne Nordost samarbetet.

Inom Skåne Nordost utarbetar medlemskommunerna en gemensam Vision 2030 med målbilder och strategier, vilka styr de nätverk och aktiviteter som genomförs i syfte att lyfta upp hela delregionens styrkor och bredd (se fliken ”Strategiska områden och projekt” för fördjupad information). Inom Skåne Nordost hanteras också regionala och nationella ärenden och remisser.

Välkommen att kontakta oss!

Medlemskommunernas hemsidor: 

Bromölla kommun

Hässleholms kommun

Hörby kommun

Kristianstads kommun

Osby kommun

Östra Göinge kommun