Internt stöd - mallar m.m.

Du som är verksam inom Skåne Nordost hittar här varumärkes- och profilhandbok, presentationsmallar och andra dokumentmallar som stöd för ditt arbete. Allt material med avsändare Skåne Nordost ska följa den grafiska profilen. Saknar du något material eller önskar förändringar, kontakta utvecklingsledare eller utvecklingssamordnare.

Skåne Nordosts varumärkes- och profilhandbok hittar du HÄR

Här är mallarna som vi använder: 

SKNO Tjänsteskrivelse Mall

SKNO Protokoll Mall

SKNO Kallelse Mall

SKNO Utvecklingsplan Mall

Handlingsplan för strategiska nätverk Mall