Internt stöd - mallar m.m.

Du som är verksam inom Skåne Nordost hittar här varumärkes- och profilhandbok, presentationsmallar och andra dokumentmallar som stöd för ditt arbete. Allt material med avsändare Skåne Nordost ska följa den grafiska profilen. Saknar du något material eller önskar förändringar, kontakta utvecklingsledare eller utvecklingssamordnare.

Dokument kopplat till Skåne Nordosts verksamheter hittar du på Skåne Nordosts Sharepoint: https://c4portal.kristianstad.se/skno. Hör av dig till utvecklingsamordnaren om du saknar inlogg. 

Skåne Nordosts varumärkes- och profilhandbok hittar du HÄR.

Grafiska filer som logo hittar du HÄR.

Nedan finner du länkar till mallarna som vi använder. Tänk på att du ofta behöver klicka på rutan "Aktivera redigering" i Word när du vill börja använda en Wordfil som du öppnat upp via länk.

SKNO Tjänsteskrivelse Mall

SKNO Kallelse Mall

SKNO Protokoll Mall

SKNO Minnesanteckning Mall

SKNO Presentationsmallar

SKNO Verksamhetsplan Mall 

Handlingsplan för strategiska nätverk Mall

SKNO Interna projekt

SKNO Representation mall

 

Specifika mallar för EU-kontor Skåne Nordost: 

Tjänsteskrivelse Mall  EU

Protokoll Mall EU

Presentationsmallar EU

 

Specifika mallar för YH-samverkan:

Tjänsteskrivelse Mall YH

Protokoll Mall YH

Presentationsmallar YH