Internt stöd - mallar m.m.

Du som är verksam inom Skåne Nordost hittar här varumärkes- och profilhandbok, presentationsmallar och andra dokumentmallar som stöd för ditt arbete. Allt material med avsändare Skåne Nordost ska följa den grafiska profilen. Saknar du något material eller önskar förändringar, kontakta utvecklingsledare eller utvecklingssamordnare.

Skåne Nordosts varumärkes- och profilhandbok hittar du HÄR

Här är mallarna som vi använder: 

SKNO Tjänsteskrivelse Mall

SKNO Kallelse Mall

SKNO Protokoll Mall

SKNO Presentationsmallar

SKNO Verksamhetsplan Mall (Länk på väg)

Handlingsplan för strategiska nätverk Mall

 

Specifika mallar för EU-kontor Skåne Nordost: 

Tjänsteskrivelse mall  EU

Protokoll mall EU

Presentationsmallar EU

 

Specifika mallar för YH-samverkan:

Tjänsteskrivelse mall YH

Protokoll mall YH

Presentationsmallar YH