Kontakt och besöksadresser

Skåne Nordost-kontoret
Kommunledningsförvaltningen
Kristianstads Kommun
Besöksadress:
Västra Storgatan 12
Postadress:
291 80 Kristianstad
 
EU-kontoret
Kommunledningsförvaltningen
Hässleholms kommun
Post-/besöksadress:
Norra Stationsgatan 8B
Hässleholm
281 48 HÄSSLEHOLM