Om Skåne Nordost

Skåne Nordost är en samarbetskommitté bestående av sex kommuner belägna i nordöstra Skåne: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa aktörer - nationellt, regionalt och delregionalt.

För mer information om kommunerna: 

Bromölla kommun

Hässleholms kommun

Hörby kommun

Kristianstads kommun

Osby kommun

Östra Göinge kommun