Om Skåne Nordost

Skåne Nordost är en samarbetskommitté, bestående av de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där de når längre gemensamt än var kommun för sig. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.