Organisation, styrning/ledning

Skåne Nordosts styrs med fokus på verksamhetens uppdrag och medborgarens, företagens eller besökarens behov. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare och mellan kommunerna och dess invånare, företag, organisationer och besökare. Inom Skåne Nordost prövas nya arbetssätt och lösningar och framgång skapas genom delaktighet, engagemang och ömsesidigt utbyte.

Arbetet är strukturerat på följande sätt:

Arbetet är strukturerat på följande sätt