Skåne Nordosts Beredningsgrupp

I Skåne Nordosts beredningsgrupp ingår tjänstepersoner med olika professionsbakgrund från Skåne Nordosts medlemskommuner samt enhetschefen från EU-kontoret. Gruppen bereder ärenden till Skåne Nordost Chefsgruppsmöten, utarbetar verksamhetsplan för verksamhetsåret, genomför omvärldsbevakning och bidrar till hög utvecklingstakt.

I Skåne Nordosts Beredningsgrupp ingår:

Ida Abrahamsson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost
Sissi Sturesson, Utvecklingssamordnare, Skåne Nordost
Ludvig Einarsson, Enhetschef, EU-kontor Skåne Nordost

Fredrik Persson, Nätverksledare Näringsliv - Näringslivschef, Östra Göinge kommun
Eva Berglund, Nätverksledare Destination - Planeringsstrateg, Kristianstads kommun
Gertrud Richter, Nätverksledare Samhällsplanering - Samhällsstrateg, Hässleholms kommun
Tommy Johansson, Nätverksledare Infrastruktur - Utredare, Östra Göinge kommun
Preben Bruzelius, Nätverksledare  Arbetsmarknad, kompetensutveckling och kompetensförsörjning - Verksamhetschef, Kristianstads kommun

Stefan Larsson, Tillväxtchef, Hässleholms kommun
Eva-Marie Hagström, Avdelningschef, Kristianstads kommun
Jessica Nilsson, Utvecklingsstrateg Osby kommun
Anna Bertram, Tillväxtchef Östra Göinge kommun