Beredningsgrupp

I den strategiska beredningsgruppen ingår tjänstepersoner med olika professionsbakgrund från fyra av Skåne Nordosts medlemskommuner samt enhetschef från EU-kontoret. Gruppen bereder exempelvis ärenden till kommundirektörsmöten, utarbetar utvecklingsplan för verksamhetsåret, omvärldsbevakar och bidrar till hög utvecklingstakt.