EU-kontor Skåne Nordost

EU-kontoret Skåne Nordost är ett stöd till kommunerna i att söka extern finansiering för kommunalt utvecklingsarbete. EU-kontoret arbetar på uppdrag av de sex kommunerna inom samarbetskommittén Skåne Nordost samt Perstorp och Höör.

EU-kontorets uppgift är att stödja kommunernas utvecklingsarbete genom projektrådgivning och projektutveckling för att därigenom öka andelen EU-medel och annan extern finansiering. Varje medlemskommun har en lokal EU-organisation med ansvariga kontaktpersoner/EU-samordnare som EU-kontoret samverkar med.

Sedan EU-kontor Skåne Nordost startade 2009 har kommunerna tillsammans beviljats cirka 280 miljoner kronor till olika projekt. Med hjälp av dessa medel har kommunerna bland annat kunnat genomföra viktiga satsningar inom arbetsmarknad, integration och utbildning, men även inom tillväxt- och näringslivsområdet. Ett exempel på ett av de mest framgångsrika projekten är Lärlingsakademin, ett projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där hela 90 procent av deltagarna erbjuds arbete eller går vidare till studier efter genomförd yrkesutbildning.