Praktik hos EU-kontor Skåne Nordost

EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm erbjuder gemensamt varje termin praktik till en student på eftergymnasial utbildning med inriktning mot EU. Ansökningstiden är över för höstterminen 2021.

ARBETSUPPGIFTER

Praktiken är på heltid och delas mellan de båda kontoren. Vi ser helst att praktikperioden är på en termin. Som praktikant får du delta i det dagliga och bland annat:

  • delta i projektrådgivning
  • hjälpa till att arrangera evenemang
  • hjälpa till att bedriva ett aktivt kommunikationsarbete mot allmänheten för att väcka EU-intresse
  • ta fram nyhetsbrev, uppdatera sociala medier och hemsida
  • omvärldsbevaka
  • delta i pågående projekt
  • eventuellt ta ansvar för mindre projekt

Det är även möjligt att du har en uppgift med dig från din utbildning, exempelvis ett uppsatsarbete.

Kvalifikationer
Du som ska praktisera hos oss bör vara intresserad av EU/internationella frågor och bör även vara social, ta egna initiativ och klara av att arbeta självständigt. EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm arbetar för åtta kommuner i nordöstra Skåne. Praktiken är förlagd till kontoret i Hässleholm, men resor inom framförallt Skåne och ibland inom resten av Sverige förekommer. 

Skicka din ansökan
Maila CV och personligt brev till Amanda Lindblad. När ansökningstiden har gått ut kallar vi 3-5 personer på intervju. Besked ges till samtliga som har sökt när vi är klara med ansökningsprocessen.

Vid frågor om Europa Direkt Hässleholm, kontakta Amanda Lindblad.
Telefon: 0451-26 82 47. E-post till Amanda.

Vid frågor om EU-kontor Skåne Nordost, kontakta Ludvig Einarsson.
Telefon: 0721-99 68 50. E-post till Ludvig.