Styrelse och kommundirektörsgrupp

Styrelse/presidium

Skåne Nordosts högsta ansvariga organ är styrelsen som består av samarbetskommunernas respektive kommunstyrelseordförande samt oppositionsråd. Styrelsen fastställer Skåne Nordosts visions/måldokument, strategier, utvecklingsplan och budget. Styrelsens ledamöter ansvarar för politisk förankring i respektive kommun.

Presidiet består av tre kommuners kommunstyrelseordförande. Kristianstad och Hässleholm är permanenta medlemmar, medan den tredje medlemmen har uppdraget under en tvåårsperiod, med ett rullande intervall mellan övriga Skåne Nordost-kommuner. I presidiemötet deltar även kommundirektörerna från de tre kommunerna.

 

Kommundirektörer

Chefsgruppen består av medlemskommunernas kommundirektörer. Kommundirektörerna deltar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar ytterst för att fastställda beslut och styrdokument följs och för att verksamheter, insatser och projekt ligger i linje med de strategiska dokumenten.

Chefsgruppen slutbereder ärenden till presidiet och styrelsen. Vidare säkerställer och förankrar gruppen resurser till olika insatser och projekt från den egna kommunen.