Skåne Nordostkontor

Skåne Nordosts verksamhet leds från kontoret i Kristianstad rådhus, där utvecklingsledaren och utvecklingssamordnaren har sina arbetsplatser.

Utvecklingsledaren leder verksamheten i enlighet med styrelsens antagna styrdokument och rapporterar till kommundirektörer och till Skåne Nordosts styrelse. I uppdraget ingår förutom verksamhetsplanering och ekonomi, koordinering av styrelsens, chefsgruppens och beredningsgruppens arbete.

Utvecklingssamordnaren arbetar operativt i flera av Skåne Nordosts strategiska nätverk och verkar som projektledare i vissa av de externfinansierade projekt som bedrivs inom ramen för Skåne Nordost.

Två kompetensförsörjningssamordnare arbetar på heltid för att stärka kompetensen i vår region. Samordnarna sitter i Hässleholm. Genom samverkan med arbetslivet i våra kommuner och våra utbildare på yrkeshögskolenivå skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för alla parter. Genom att undersöka vilka kompetensbrister som signaleras, hjälper vi till att matcha invånarna mot efterfrågade högre studier som bidrar till att vårt arbetsliv utvecklas och blir konkurrenskraftigare. I samverkan ingår förutom Skåne Nordost kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge även kommunerna Markaryd, Olofström och Älmhult.