Skåne Nordostkontor

Skåne Nordosts verksamhet leds från kontoret i Kristianstad rådhus, där utvecklingsledaren och utvecklingssamordnaren har sina arbetsplatser.

Utvecklingsledaren leder verksamheten i enlighet med styrelsens antagna styrdokument och rapporterar till Skåne Nordosts Chefsgrupp och till Skåne Nordosts styrelse. I uppdraget ingår förutom verksamhetsplanering även ekonomi, koordinering av styrelsens, chefsgruppens och beredningsgruppens arbete.

Utvecklingssamordnaren arbetar operativt i flera av Skåne Nordosts strategiska nätverk och verkar som projektledare i vissa av de externfinansierade projekt som bedrivs inom ramen för Skåne Nordost.

Två kompetensförsörjningssamordnare arbetar på heltid för att stärka kompetensen i vår region via att samorda yrkeshögskoleutbildningar (YH). Samordnarna har sin arbetsplats i Hässleholms kommun. I YH-samverkan ingår förutom Skåne Nordost kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge även kommunerna Markaryd, Olofström och Älmhult.