Skåne Nordosts kommundirektörsgrupp

Kommundirektörsgruppen består av medlemskommunernas kommundirektörer. Kommundirektörerna deltar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar ytterst för att fastställda beslut och styrdokument följs och för att verksamheter, insatser och projekt ligger i linje med de strategiska dokumenten. Kommundirektörsgruppen slutbereder ärenden till presidiet och styrelsen. Vidare säkerställer och förankrar gruppen resurser till olika insatser och projekt från den egna kommunen.

Under 2021 har Skåne Nordost Kommundirektörsgrupp möten enligt nedan: 

21 januari 10:00 - 14:00
23 mars   9:00 - 12:00
18 maj 15:00 - 18:00
19-20 augusti 12:00 - 13:00
16 september   9:00 - 16:00
19 november   9:00 - 16:00
16 december 10:00 - 12:00