Skåne Nordosts Styrelse

Skåne Nordosts högsta ansvariga organ är styrelsen som består av samarbetskommunernas respektive kommunstyrelseordförande samt oppositionsråd. Under 2021 har Kristianstads kommun och Hässleholms kommun ytterligare en representant i styrelsen som adjungerad. Styrelsen fastställer Skåne Nordosts visions-/måldokument, strategier, verksamhetsplan och budget. Styrelsens ledamöter ansvarar för politisk förankring i respektive kommun. På styrelsemöten deltar också kommunernas kommundirektörer samt utvecklingsledaren för Skåne Nordost.

Presidiet består av tre kommuners kommunstyrelseordförande. Kristianstad och Hässleholm är permanenta medlemmar, medan den tredje medlemmen har uppdraget under en tvåårsperiod, med ett rullande intervall mellan övriga Skåne Nordost-kommuner. I presidiemötet deltar även kommundirektörerna från de tre kommunerna.

Under 2021 har Skåne Nordost styrelse möten enligt nedan: 

 

4 februari   8:30 - 11:30 Protokoll
22 april   8:30 - 12:00 Protokoll
8 juni 10:30 - 12:00 Protokoll
4-5 oktober 13:00 / 15:00 Justeras på nästa styrelsemöte
7 december   9:00 - 16:00