Samhällsplanering och infrastruktur

Samhällsplanering och infrastruktur omfattar långsiktiga, övergripande och strategiska insatser inom dessa områden.

Målsättningen för området är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som en plats att bo och att verka inom. Vårt hörn av Skåne ska växa som funktionell arbetsmarknadsregion genom att vi arbetar med att förbättra tillgängligheten inom nordöstra Skåne samt till städer och målpunkter i omlandet. De som bor och verkar här ska därigenom få förbättrade möjligheter att pendla till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Dessutom ska näringslivet ges bra förutsättningar för kompetensförsörjning genom väl fungerande inpendling av arbetskraft. Genom att arbeta för en omfattande bredbandsutbyggnad ska det också ges möjligheter att ta tillvara den digitala utvecklingen inom olika verksamhetsområde.   

Under 2018 ska vi bl.a. arbeta

  • vidare med att ta fram en gemensam strukturplan
  • för att säkerställa användningen av nationella och regionala medel för infrastruktursatsningar
  • med fokusering på den digitala utvecklingens möjligheter