Gemensam samhällsplanering

Under 2018 fortsätter samordningen av arbetet med att ta fram en gemensam digital ”Strukturplan Skåne Nordost 2035” som kommer att ligga som grund för en ny färdplan för Skåne Nordost

I arbetet med Strukturplan Skåne Nordost ingår det framtagande av modeller och verktyg som underlag för strategiska ställningstaganden och prioriteringar kopplat till samhällsplanering och tillväxt. En digital karta kommer att tas fram med GIS baserad statistik. Till Strukturplan Skåne Nordost kommer det att finnas gemensamma strategier framtagna, bl.a. en boendestrategi och en trafikstrategi.