Krinova Incubator & Science Park

Skåne Nordost och Krinova samverkar såväl strategiskt som operativt. Krinova är en mötesplats för människor, företag och idéer. Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som till etablerade företag. Verksamheten är Sveriges största och första inkubator och science park, bildad 1999, med livsmedel som profilområde.

Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess utveckling, genom att arbeta för att skapa och erbjuda:

›› En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet
›› En Innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag
›› En plattform för utvecklingsprojekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa

Krinova är en innovationsdrivande nod och en viktig drivkraft i det arbetet är communityn av företag och organisationer som tillsammans representerar stor erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och utvecklas.

Läs mer på Krinovas hemsida