Skånes Kommuner

Skåne Nordost har en god dialog med Skånes Kommuner, vilken är en medlemsorganisation för samtliga 33 skånska kommuner. Skånes Kommuner är en politiskt styrd organisation med en styrelse bestående av förtroendevalda från medlemskommunerna. Arbetet sker i nära dialog och med förankring hos kommunledningarna. En nära kontakt mellan Skånes hörnorganisationer och Skånes Kommuner är viktig för att säkerställa att arbetet bedrivs i samma riktning och för att undvika dubbelarbete.

Skånes Kommuners uppdrag är:

  • En röst i relation till region och stat
    Skånes Kommuner är en röst i relation till region och stat. Det innebär att förbundet håller samman kommunerna i Skåne och kan bedriva ett gemensamt påverkansarbete gentemot region och stat i frågor där kommunerna är enade. Arbetet med ett sammanhållet Skåne kan i vissa frågor ske tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

  • Skapa värde för 33 kommuner
    Skånes Kommuner fokuserar på arbete som skapar värde i att vara 33 kommuner. Ett gemensamt skånskt intresse som utgår från medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov. Exempelvis ska förbundet underlätta samarbete där det finns tydliga fördelar som skapar mervärde för kommunerna i Skåne och dess invånare.

  • Främja samverkan
    Skånes Kommuner främjar samverkan mellan de skånska kommunerna bland annat genom strategiska nätverk.

För mer information gå vidare till Skånes Kommuners hemsida.