Strategiska områden och projekt

Inom Skåne Nordost finns det tre strategiska nätverk som arbetar med specifika utvecklingsprocesser och projekt.

Arbetet är kopplat till Skåne Nordosts två strategier "Kompetensförsörjning" och "Innovation och Hållbar utveckling". Nätverken arbetar inom områdena:

Varje nätverk leds av en nätverksledare.

Mer fördjupad information om vad nätverken arbetar med under innevarande verksamhetsår finns under respektive nätverksflik. Där finns även kontaktuppgifter till respektive nätverksledare.

Under fliken Samlingssida - samtliga projekt finner ni de projekt vi är involverade i.