Strategiska områden och projekt

Inom Skåne Nordost finns det ett antal kunskapsnätverk som arbetar med specifika utvecklingsprocesser och projekt.

Arbetet är kopplat till Skåne Nordosts två strategier "Kompetensförsörjning" och "Innovation och Hållbar utveckling". Vi lägger upp kunskapsnätverken här efter hand. 

Varje kunskapsnätverk leds av en nätverksledare.

Mer fördjupad information om vad kunskapsnätverken arbetar med under innevarande verksamhetsår finns under respektive nätverksflik. Där finns även kontaktuppgifter till respektive nätverksledare.

Under fliken Samlingssida - samtliga projekt finner ni de projekt vi är involverade i.