NANA (Avslutat)

NANA - Nyanlända Akademiker Närmare Arbetsmarknaden - var ett projekt som medfinansierades av Europeiska Socialfonden och bedrevs i bred samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Syftet var att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden

NANA:s målsättning var att

-          Tillvarata nyanländas kompetens
-          Förbättra anställningsbarhet för nyanlända akademiker
-          Verka för en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad i regionen
-          Skapa attitydförändringar i samhället 

Projektet pågick fram till januari 2020 och projektets målgrupper var nyanlända akademiker och företag/näringsliv.