Nyfiken på ledarskap

Det har under en tid pågått ett samarbete mellan kommunerna i Skåne Nordost för att se över utbildningen för framtidens ledare. Vi har valt ett nytt angreppssätt, där vi under 4 dagar speglar vad det innebär att vara chef i en kommun. Tanken är att du ska få en relevant bild av vad ett ledarskap innebär och känna dig stärkt inför ett framtida chefsuppdrag. För att undvika sammanblandning med det gamla programmet har vi inför omgångar som startar 2020 bytt namn på programmet och kallar det nu för Nyfiken på ledarskap.

ANSÖKAN FÖR UTBILDNINGAR 2020 ÄR NU STÄNGD.

 

 Har du frågor om utbildningen? HÄR finns en lista över respektive kommuns kontaktperson.

 

Upplägg på programmet

Dag 1

•                        Vad innebär det att vara chef?

•                        Att arbete i offentlig verksamhet.

•                        Politiskt styrd organisation, hur påverkar det mig som chef?

 

Dag 2

•                        Chefens ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

•                        Att arbeta med människor – skapa relationer och kommunicera.

•                        Lagar och regler som påverkar verksamheten.

•                        Stödfunktioner i rollen som chef.

 

Dag 3

•                        Hinder och utmaningar i en chefs vardag.

•                        Vem är jag som person och hur påverkar det mig som chef?

•                        Vilka utmaningar ser jag?

 

Dag 4

•                        Vilket handlingsutrymme har jag som chef?

•                        Vad behöver jag utveckla för att ha en chefsroll i sikte?

•                        Vad händer nu?

 

Dag 1 och 2 följer efter varandra. Dag 3 är efter en månad och efter ytterligare en månad är det dags för dag 4.