Kom in

Mentorskapsprogram för utrikes födda kvinnor med akademisk utbildning. Projektet Kom in! vill utveckla en effektiv process applicerbar hos arbetsgivare, i både privat och offentlig sektor, i syfte att korta vägen för arbetslösa utrikesfödda kvinnor med akademisk utbildning till ett arbete inom deras område. Samtidigt ges deltagande företag och organisationer möjlighet att finna resursförstärkning och bli mer inkluderande.

Projektägare är Region Skåne och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Klicka HÄR för att komma till projektets hemsida. 

Skåne Nordosts utvecklingsamordnare sitter mer i styrgruppen för projektet. Representant från medlemskommunerna sitter med i en referensgrupp. 

Under programmet kommer adepter och mentorer att få delta på en introduktion, ett antal utbildningstillfällen och en avslutning. Utbildningarna genomförs online och syftar till att utbilda deltagarna i bland annat interkulturella kompetenser, mentorskap och arbetsplatskultur med mera. Adepterna rekryteras av Arbetsförmedlingen och mentorer rekryteras bland annat av våra samverkansparter för att sedan matchas i par baserat på olika faktorer så som geografisk placering, ­utbildning och nätverk med mera.

ESF logga