Lärcentrum

Välkommen till Lärcentrum! Lärcentrum vänder sig till dig som studerar någon form av vuxenutbildning eller på högskolenivå på distans. Du kan boka grupprum, bedriva självstudier, boka träff med en studie-och yrkesvägledare, låna dator, följa föreläsningar via Skype, träffa personal och andra studenter samt skriva tenta via Lärcentrum.

Om din familjesituation, arbete eller andra omständigheter påverkar din möjlighet till högre studier på annan ort kan studier på distans vara ett bra alternativ. Det innebär stor frihet och du kan planera din studietid så det passar din livssituation. Distansstudier kräver samtidigt en hel del av den studerande och på ditt lokala Lärcentrum hittar du mycket som kan hjälpa dig att klara dina studier. Som en del av vår kommunala service finns bland annat möjligheten att skriva tentamen på ditt Lärcentrum.

Skåne Nordost har en utsedd grupp med representanter för kommunerna som på uppdrag av styrgruppen ska arbeta med lärcentra och lärcentrautveckling på olika sätt. I Skåne Nordost samarbetar samtliga sex kommuner vilket innebär att du som invånare i någon av dessa kan vända dig till vilket av kommunernas lärcentrum som passar dina behov bäst.