Yrkeshögskolautbildning

Yrkeshögskola

Att studera på Yrkeshögskolan ger dig mycket goda förutsättningar för att få ett arbete efter avslutat utbildning. Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, visar på att 93% av de som gått en YH-utbildning har fått ett arbete senast ett år efter examen (2019).

Utbildningar som svarar mot dina behov

YH-samarbetet inom Skåne Nordost innefattar kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt kommunerna Markaryd, Olofström, Sölvesborg och Älmhult. I samarbetet ingår även Högskolan Kristianstad och Önnestad Lantbruksgymnasiet/Hushållningssällskapet Skåne. Inom vårt samarbete kan du studera YH-utbildningar i Hässleholm, Kristianstad, Önnestad, Markaryd, Olofström, Osby och Östra Göinge.

Utbildningarna är förhållandevis korta, 1-2 år, och det finns ett brett urval av utbildningar att välja mellan. De är riktade mot ett yrke eller ett par yrkesroller och det innebär att du koncentrerar dina studier på det som du kommer att ha användning av i den aktuella yrkesrollen. En annan framgångsfaktor är Lärande i arbete, LIA, dvs praktik på ett företag. På de flesta utbildningarna är det en stor del av tiden som är LIA. Att varva teori och praktik är ett vinnande pedagogiskt arbetssätt. Utbildningarna är specialframtagna tillsammans med representanter för arbetslivet och siktar direkt på deras behov. Klicka HÄR så ser du vilka utbildningar som vi erbjuder dig! Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är CSN-berättigad. 

Yrkeshögskoleutbildning är en av de viktigaste resurserna för att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att engagera dig i utbildningarna. Om du som företag satsar din tid i utbildningen får du rätt utbildad personal, nätverk med andra företag och en hel del glädje på vägen.

Arbetslivet styr utbildningen
För att säkerställa att våra utbildningar motsvarar krav som ställs i arbetslivet, drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp, vara föreläsare och erbjuda praktikplats för LIA, lärande i arbete.

Praktik utgör en stor del av utbildningstiden
En framgångsfaktor för matchningen mellan studerande och din verksamhet är den viktiga delen som heter LIA. Denna kurs är arbetsplatsförlagd med yrkeskunnig handledning och omfattar en betydande del av studietiden. Mixen av teori och praktik leder till lyckad matchning och i förlängningen arbete och ett stärkt arbetsliv. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studerande som arbetsgivare.

Samverkan gör skillnad och resultat
Genom samverkan med arbetslivet i våra kommuner och våra utbildare på yrkeshögskolenivå skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för alla parter. Genom att undersöka vilka kompetensbrister som signaleras, hjälper vi till att matcha invånarna mot efterfrågade högre studier som bidrar till att vårt arbetsliv utvecklas och blir konkurrenskraftigare. 

93% av de som gått Yrkeshögskola har arbete ett år efter examen!