Yrksevux

Yrkesvux är en statlig extrasatsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Kommunerna i Skåne Nordost samverkar inom vuxenutbildningen och nedan finns länkar till de olika utbildningssamordnarna. Du ansöker till en utbildning hos din hemkommun.

Kommunala utbildningssamordnare:

Osby lärcenter  

Göinge utbildningscentrum  

Vuxenutbildningen Kristianstad

Flexvux Hässleholm