Näringslivs- och destinationsutveckling

Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för dig som driver företag i nordöstra Skåne. Målet är att vårt område ska upplevas som en attraktiv plats för entreprenörer och företagare samt kännetecknas av ett högt företagsklimat.

Vårt fokus inom Näringslivs- och destinationsutveckling ligger på att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och attityden till företagandet ska vara positivt. Med fokus på innovationskraft stärker vi tillväxten och ökar sysselsättningen. 

Destinationsutvecklingsarbetet innefattar utvecklings- och marknadsföringsinsatser med syfte att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv destination för besökare, företagare och invånare. 

Våra aktiviteter och projekt sker inom insatsområden angivna i vår strategi:

Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag
Det finns ett behov av ett omställningsarbete både för nystartade företag, men också för företag som har funnits ett antal år. 

Vi har under 2021 genomfört projektet:
"Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF" som stöder Nyföretagarcentrum i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge så att de når fler entreprenörer och nystartade företag med sitt stöd. Insatsen har stöd av Region Skåne.

Vi genomför:
"Sommarföretag" som inspirerar elever på grundskolans intresse för eget företagande. Projektet genomförs 2020 - 2024. Projektet har ekonomisk stöd av Skåne Nordost, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen 1826 och Stiftelsen Ruth.

Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation
Under många år har Skåne Nordost verkat för att ytterligare förenkla för företag i deras kontakt med kommunerna. Under 2020 - 2022 genomförs projektet "Förenkla Helt Enkelt 2.0" med stöd av Region Skåne.

Projektet "Stärkt Utvecklingskraft" hade stöd av Europeiska Socialfonden och var en förstudie för att kartlägga det kompetensförsörjningsbehov som industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. 

Stödstrukturerna till företagen för innovation och utveckling behöver bättre nå ut till företag. En analys angående detta genomfördes via projektet "Innovationsekosystem i östra Skåne" med stöd från Vinnova, Region Skåne och de ingående 11 kommunerna. 

Krinovas innovationsarena får årligen ett stöd av Skåne Nordost. 

Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart
Genom hållbar destinationsutveckling och marknadsföringsinsatser i nära samverkan med näringslivets aktörer och boende i nordöstra Skåne skapar vi en långsiktigt hållbar och attraktiv destination för besökare, företagare och invånare. Samverkan sker med Turism in Skåne och via den nya strategiska färdplanen för Skåne, Tourism Matters

En projektide inom Skåne Nordost är en satsning på Snapphaneleden