Näringsliv

Nordöstra Skåne ska vara känt för det goda företagsklimatet. Regionen är företagsvänlig, det är enkelt att verka här och du möts av en positiv attityd till företagande i alla våra kommuner.

I Skåne Nordost arbetar vi för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara både enkelt och inspirerande att driva företag. Med fokus på innovationskraft stärker vi tillväxten och ökar sysselsättningen. Extra mycket satsas på de små- och medelstora företagen.

Vi arbetar med långsiktiga arbeten bland annat när det gäller den kommunala servicen, destinationsutveckling, mötesplatser för våra företag, projekt för kompetensförsörjning eller samverkan i infrastruktur och markfrågor. I Skåne Nordost arrangerar vi även Sveriges bästa näringslivsdag.