Destinationsutveckling Skåne Nordost

Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för dig som driver besöksnäringsföretag i nordöstra Skåne. Målet är att vårt område ska upplevas som en attraktiv destination att besöka året om. Efterfrågan är stor på det som erbjuds i nordöstra Skåne. Utomhusaktiviteter, mat och dryck samt kultur lockar till besök.

Banvall med rapsfält

För att lyckas med vårt gemensamma arbete för en attraktiv destination, för såväl besökare som invånare, krävs ett gott samarbete mellan kommuner och de lokala företagen. Tveka därför inte att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter eller idéer! I vår gemensamma strategiska plattform kan du läsa mer om hur vi arbetar tillsammans! Vi samverkar med Tourism in Skåna via den strategiska färdplanen för Skåne, Tourism Matters!

Här hittar du information och verktyg som kan underlätta ditt arbete. Bara klicka på det du är intresserad av.

Statistik och analys

Digitala lösningar - hur kan du synas digitalt?

Service till besökare

Marknadsföring av nordöstra Skåne

Företagsbesök

Destinationsutvecklingsgrupp för besöksnäringsföretag i nordöstra Skåne