Marknadsföring av nordöstra Skåne

Målet med att marknadsföra nordöstra Skåne är att öka resandet från våra prioriterade marknader till vårt område och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för besöksnäringen på destinationen. Förutom den svenska marknaden bearbetar vi utlandsmarknaderna Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Danmark. När vi marknadsför området utgår vi från följande teman som är våra styrkeområden och målgruppens efterfrågan, Natur, Kultur och Mat & Dryck. Vår marknadsstrategi är att vi, för att få en trovärdig kommunikation, samarbetar med utvalda kanaler som med sin röst berättar om nordöstra Skåne sina läsare/tittare.

Detta gör vi:
Mediesamarbeten
Gemensamt i Skåne gör vi mediesamarbeten i syfte att få mer plats, större räckvidd och möjlighet att påverka kvalité och budskap. Denna typ av samarbeten är betalda, men ger då också garanterade resultat och innehållet marknadsförs och får större räckvidd än redaktionella artiklar. Innehållet är högkvalitativt och autentiskt och bygger på att innehållsskaparna har besökt vårt område.

Influencersamarbeten
Vi identifierar och bjuder in bloggare och instagrammare vars innehåll och målgrupp matchar vår profil. Ofta får vi också frågan om att komma hit från en influencer. Urvalet för vilka som vi bjuder hit eller tackar ja till baseras på kvalitet, trovärdighet och relevans.

PR – och pressresor
PR- och pressarbetet är fortfarande en viktig del i att marknadsföra området. De senaste åren har mediabranschen befunnit sig i en omställningsfas. Det är inte längre bara nationella tryckta dagstidningar och magasin som har bra genomslagskraft utan de digitala kanalerna ökar och arbetar också över landsgränser. Därför har vårt arbete idag allt mer ett digitalt fokus. När vi bjuder in journalister är det numera oftast också till skräddarsydda, individuella resor som är matchade med just den kanal som resan avser.

Travel Trade
För att nå ut med produkter på de utländska marknaderna är researrangörsledet en viktig del. Här handlar det om att matcha produkter med researrangörer för att på så sätt få fler säljkanaler för våra besöksnäringsföretag.

Annonsering och content
När vi har samarbeten av olika slag kompletterar vi ofta dem med inlägg i våra digitala kanaler samt annonsering på Facebook/Instagram för att driva trafik till innehållet i den kanal det finns. Annonseringen riktas då för att nå våra målgrupper baserat på intresse, demografi (ålder, kön) och geografi.

Detta kan du själv göra:
Marknader och målgrupper

Att ha förståelse för olika målgruppers behov och en inblick i de marknader som vi har flest besökare ifrån är en förutsättning för att vi tillsammans ska bygga en attraktiv destination. Läs mer:
https://tourisminskane.com/sv/verktygslada/marknader-och-malgrupper

Målgruppen, den globale resenären
https://tourisminskane.com/sv/verktygslada/marknader-och-malgrupper/besoksnaringens-malgrupp-den-globala-resenaren

Checklista för att nå en internationell marknad https://tourisminskane.com/sv/verktygslada/marknader-och-malgrupper/checklista-for-att-na-en-internationell-marknad

Hur kan man arbeta med researrangörsledet?
https://tourisminskane.com/sv/om-oss/marknadsforing/arbeta-med-aterforsaljarledet

Kontakt:
Ulrika Fasth, ulrika.fasth@kristianstad.se 044-13 58 88