Näringslivsutveckling

Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag
Det finns ett behov av ett omställningsarbete både för nystartade företag, men också för företag som har funnits ett antal år. Projektet "Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF" stöder de lokala Nyföretagarcentrumen i Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Osbys kommun och Kristianstads kommun, som också är verksam i Östra Göinge kommun, så att de når fler entreprenörer och nystartade företag med sitt stöd. Hörby kommun samverkar på liknande sätt med Nyföretagarcentrum Öresund. Insatsen har stöd av Region Skåne.

För att inspirera elevers intresse för eget företagande genomfördes för andra året i rad projektet "Sommarföretag 2021" där kommunerna Bromölla, Hässleholm. Kristianstad och Östra Göinge ingår. Projektet hade stöd av Region Skåne. 

Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation
Under många år har Skåne Nordost verkat för att ytterligare förenkla för företag i deras kontakt med kommunerna. Under 2020 och 2021 genomförs projektet "Förenkla Helt Enkelt 2.0" med stöd av Region Skåne.

Projektet "Stärkt Utvecklingskraft"  är en avslutad förstudie för att kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov som industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. Förstuden hade stöd av Europeiska Socialfonden. 

Stödstrukturerna till företagen för innovation och utveckling behöver bättre nå ut till företag. En analys angående detta genomförs via projektet "Innovationsekosystem i östra Skåne" med stöd från Vinnova och Region Skåne. 

Krinovas innovationsarena får årligen ett stöd av Skåne Nordost. 

Årligen genomförs "Sveriges Bästa Näringslivsdag" , men tyvärr har arrangemanget ställst in både under 2020 och 2021. Nu planerar vi för ett event den 9 maj 2022.  

Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart
Genom hållbar destinationsutveckling och marknadsföringsinsatser i nära samverkan med näringslivets aktörer och boende i nordöstra Skåne skapar vi en långsiktigt hållbar och attraktiv destination för besökare, företagare och invånare.