Näringslivsutveckling

Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag
För att inspirera elevers intresse för eget företagande genomförds insatsen "Sommarföretag" där kommunerna Hässleholm. Kristianstad, Osby och Östra Göinge deltar. Under 2022 deltar inga elever från Osby. Insatsen har stöd av Region Skåne, Sparbankstiftelsen 1826 och Stiftelsen Ruth. Denna insats är beslutad att genomföras 2020 - 2024. Från 2023 deltar även Hörby kommun och Osby kommun med deltagare. 

Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation
Under många år har Skåne Nordost verkat för att ytterligare förenkla för företag i deras kontakt med kommunerna. Under 2020, 2021 och 2022 genomförs projektet "Förenkla Helt Enkelt 2.0" med stöd av Region Skåne.

Under 2022 genomförs projektet "Våga ta steget!" med målet att öka samverkan mellan de lokala nyföretagarcentrumen i nordöstra Skåne samt inspirera ensamföretagare till att göra sin första anställning och stötta ensamföretagare att fullt ut livnära sig på sitt företag. 

Krinovas innovationsarena får årligen ett stöd av Skåne Nordost. 

Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart
Genom hållbar destinationsutveckling och marknadsföringsinsatser i nära samverkan med näringslivets aktörer och boende i nordöstra Skåne skapar vi en långsiktigt hållbar och attraktiv destination för besökare, företagare och invånare.