Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF

Kommunerna inom Skåne Nordost arbetar på många sätt för att minska pandemins påverkan på det lokala näringslivet. Samverkan sker med relevanta näringslivsfrämjande aktörer främst med det lokala stödsystem som finns närmast företagen. En viktig samverkan i arbetet sker med de nyföretagarcentrum inklusive deras partnerföretag som finns i respektive kommun. Det är viktigt att det stödsystem, som finns och som har utvecklats nära företagen, fortsatt kan erbjuda det stöd som det lokala näringslivet behöver i denna mycket utmanande period.

Projektet "Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF" som medfinansieras av Region Skåne syftar till att förstärka de lokala stödsystemen till företagen för rådgivning, lotsning och utveckling med bas i det lokala, men med kraft från det regionala. Att via bättre samordning säkra upp att det finns ett tillräckligt stöd till det lokala näringslivet i det omställningsarbete som behövs hos företagen för att de klara sig igenom den pågående Covid-19 pandemin. Detta ska resultera i mindre varsel, mindre konkurser och företag som via ett omställningsarbete har kvar sin konkurrenskraft.

Region Skånes Logga