Stärkt Utvecklingskraft

Projektet “Stärkt Utvecklingskraft” har kartlagt vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. Kompetensförsörjning handlar om att på kort och lång sikt säkerställa att företag har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Hässleholms och Kristianstads kommuner genomförde projektet tillsammans.

Inom ramen för projektet som medfinansieras av Europeiska Socialfonden har en omvärldsanalys genomförts där det befintliga erbjudandet vad gäller kompetensförsörjning till målgruppen har analyseras samt vilka metoder som varit mer framgångsrika än andra.

Efter omvärldsanalysen har en kartläggning genomförts där 100 industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda ska intervjuas angående deras behov av kompetensförsörjning och hur dessa insatser kan utformas utifrån de utvecklingstankar/planer företaget har. Tanken är att kartläggningen ska resultera i ett projekt baserat på företagens efterfrågan på kompetensförsörjningsinsatser. 

Mer information finner du HÄR.

Kontaktuppgifter

Projektledare Hässleholms kommun:
Sandra Holm, Näringslivsutvecklare
Mail till Sandra.

Projektledare Kristianstads kommun:
Helena Lindberg, Utvecklingssamordnare (Avslutad anställning)

Loggor Kristianstad, Hässleholm och ESF