Tillväxt i Östra Skåne - TÖS (Avslutat)

Projektet TÖS har genomförts av 12 kommuner i Östra Skåne med Kristianstads kommun som projektägare. Förutom kommunerna inom Skåne Nordost har även Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Höörs kommun ingått. Projektets två kompetensutvecklingsmoduler genomfördes av Krinova Science Park och Ystads kommun. Projektet har haft ett stort antal samarbetspartners. Europeiska Socialfonden finansierade projektet med 17,8 miljoner kronor. Projektets syfte var en ökad tillväxt hos företag i de ingående kommunerna. Projektperioden var den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Ca 90 företag och ca 1000 medarbetare fick möjlighet att arbeta med att stärka företagens kompetens och innovationsförmåga för ökad tillväxt.

För det enskilda företaget finns det många utmaningar för att växa, utvecklas och klara sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Inom projektet har ca 90 företag växt och över 150 nya arbetstillfällen har skapats. Företagen inom projektet har stärkt sin förmåga till ett strategiskt innovationsarbete och ökat sin internationalisering. 

Här kan ni höra företag berätta om sin resa:

Tandläkare Björnsson

Hälsooasen

Safe Partner

Welins Fastighetsservice

Plåt på Österlen

Intermercato

 

Bild på intressenter TÖS