Projekt Näringsliv och destinationsutveckling

Här har vi samlat projektidéer, pågående projekt och avslutade projekt. Lite information om varje projekt och sedan kan du klicka vidare till projektsidan. Projekten är listade efter de insatsområden som finns inom Strategi för Innovation och hållbar utveckling.

Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag
Det finns ett behov av ett omställningsarbete både för nystartade företag, men också för företag som har funnits ett antal år. Projektet "Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF" pågår till december 2021 och stöder de lokala Nyföretagarcentrumen i nordöstra Skåne. Projektet har stöd av Region Skåne.

För att inspirera elevers intresse för eget företagande genomförs för andra året i rad projektet "Sommarföretag 2021". Projektet har stöd av Region Skåne.

Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation
Under många år har Skåne Nordost verkat för att ytterligare förenkla för företag i deras kontakt med kommunerna. Under 2020 och 2021 genomförs projektet "Förenkla Helt Enkelt 2.0" med stöd av Region Skåne.

Projektet "Stärkt Utvecklingskraft" har stöd av Europeiska Socialfonden och är en förstudie för att kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov som industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. 

Stödstrukturerna till företagen för innovation och utveckling behöver bättre nå ut till företag. En analys angående detta genomförs via projektet "Innovationsekosystem i östra Skåne" med stöd från Vinnova och Region Skåne. 

Krinovas innovationsarena får årligen ett stöd av Skåne Nordost. 

Årligen genomförs "Sveriges Bästa Näringslivsdag" , men tyvärr har arrangemanget ställst in både under 2020 och 2021. Nu planerar vi för ett event den 9 maj 2022.  

Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart
Genom hållbar destinationsutveckling och marknadsföringsinsatser i nära samverkan med näringslivets aktörer och boende i nordöstra Skåne skapar vi en långsiktigt hållbar och attraktiv destination för besökare, företagare och invånare.