Stärkt Utvecklingskraft

Projektet “Stärkt Utvecklingskraft” ska kartlägga vilka kompetensförsörjningsbehov industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda har. Kompetensförsörjning handlar om att på kort och lång sikt säkerställa att företag har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Hässleholms och Kristianstads kommuner genomföra projektet tillsammans.

Inom ramen för projektet som medfinansieras av Europeiska Socialfonden ska en omvärldsanalys genomföras där det befintliga erbjudandet vad gäller kompetensförsörjning till målgruppen ska analyseras samt vilka metoder som varit mer framgångsrika än andra.

Efter omvärldsanalysen ska en kartläggning genomföras där 100 industri- och tjänsteföretag med 0–5 anställda ska intervjuas angående deras behov av kompetensförsörjning och hur dessa insatser kan utformas utifrån de utvecklingstankar/planer företaget har. Tanken är att kartläggningen ska resultera i ett projekt baserat på företagens efterfrågan på kompetensförsörjningsinsatser. 

Mer information finner du HÄR.

Kontaktuppgifter

Projektledare Hässleholms kommun:
Sandra Holm, Näringslivsutvecklare
Mail till Sandra.

Projektledare Kristianstads kommun:
Helena Lindberg, Utvecklingssamordnare
Mail till Helena.

Loggor Kristianstad, Hässleholm och ESF