Sveriges Bästa Näringslivsdag 2021 - Kommer inte att kunna genomföras den 13 september 2021!

Skåne Nordost har i flera år anordnat en gemensam näringslivsdag för det lokala näringslivet, Sveriges Bästa Näringslivsdag. Den anordnas på och i samarbete med Kristianstad Österlen Airport. Tyvärr kommer vi inte att kunna arrangera Sveriges Bästa Näringslivsdag den 13 september 2021 som vi hade hoppats på på grund av pandemin. Alternativa datum under 2021 och 2022 diskuteras. Vi återkommer senast under 2022 för att under en intensiv dag åter samla över 700 besökare för att träffas, knyta kontakter och inspireras.

Vi fortsätter nu med planeringen, men med målet att genomföra eventet under november 2021 eller våren 2022.  

Vi hoppas att du vill hjälpa oss i planeringen så att du får ut det du vill av att delta på Sveriges Bästa Näringslivsdag! Skriv till sissi.sturesson@kristianstad.se med dina förslag och tips!

Vi ser verkligen fram emot att träffas, knyta kontakter och inspireras!

Var rädda om er!

 

 

 

Sedan 2016 anordnar Skåne Nordost i samarbete med Kristianstad Österlen Airport Sveriges Bästa Näringslivsdag. Sveriges Bästa Näringslivsdags hemsida kan du läsa mer om det som hände 2019!